ติดต่อ TTC
default-header-01

ติดต่อ TTC

ข้อมูลติดต่อ

โปรดกรอกแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อให้แน่ใจว่าคำขอของคุณส่งถึงสมาชิกทีม ICCA ที่ถูกต้อง

Tourism and MICE Industry Research Development Unit

หน่วยวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและไมซ์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 128 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จ.เชียงใหม่ 50300
0 5392 1444 ต่อ 2602
-